SINK BASKET STRAINER ASSY CHRO

SKU: 700-SINKBASKC